• فروش دستگاه حضور و غیاب
 • (031)  3781 4635
 • info[at]arman-ap.com
 • به وبسایت شرکت آرمان اندیش خوش آمدید

  دسته بندی: دی وی آر DVR

  دستگاه 8 کانال 2108-4MP
  دستگاه 8 کانال 2108-4MP

  1.520.000 تومان 1.450.000 تومان

  دستگاه 16 کانال 2116-4MP
  دستگاه 16 کانال 2116-4MP ..

  2.800.000 تومان 2.700.000 تومان

  دستگاه 16 کانال 2116-SS
  دستگاه 16 کانال 2116-SS

  1.320.000 تومان 1.250.000 تومان

  دستگاه 16 کانال 2116N-4MP
  دستگاه 16 کانال 2116N-4MP

  2.550.000 تومان 2.450.000 تومان

  دستگاه 8 کانال 2108N-4MP
  دستگاه 8 کانال 2108N-4MP

  1.420.000 تومان 1.360.000 تومان

  دستگاه 8 کانال 2108-PD
  دستگاه 8 کانال 2108-PD

  730.000 تومان 690.000 تومان

  دستگاه 8 کانال 2008-OL
  دستگاه 8 کانال 2008-OL

  700.000 تومان 650.000 تومان

  دستگاه 4 کانال 2104N-4MP
  دستگاه 4 کانال 2104N-4MP

  730.000 تومان 690.000 تومان

  دستگاه 4 کانال 2104-PD
  دستگاه 4 کانال 2104-PD

  630.000 تومان 590.000 تومان

  دستگاه 4 کانال 2104-4MP
  دستگاه 4 کانال 2104-4MP

  900.000 تومان 835.000 تومان